PODMIENKY PRENÁJMU

  Cena prenájmu

Do ceny prenájmu sa započítava deň prevzatia aj deň odovzdania vozidla, ak sa nedohodne inak osobne na pobočkách CM.

  Zákonné a havarijné poistenie v cene vozidla

Naše vozidlo má povinné zmluvné poistenie (PZP), aj havarijné poistenie. Havarijné poistenie je s 5% spoluúčasťou, vrátane poistenia proti odcudzeniu. V prípade poistnej udalosti sa obráťte na Zákaznícke kontaktné centrum LeasePlan Slovakia s.r.o.. V prípade dopravnej nehody musí byť priebeh zdokumentovaný na Európskom nehodovom protokole. Nehodový protokol nájdete v oranžovom obale v schránke pred spolujazdcom. V prípade nehody so zranením je vždy potrebné informovať políciu danej krajiny, v ktorej sa nehoda udiala. Každé poškodenie, nehoda, závada alebo iné znehodnotenie predmetu nájmu musí byť nahlásené najneskôr do 24h telefonicky alebo písomne (emailom) na leaseplan@leaseplan.sk. Nahlásenie musí obsahovať aktuálnu polohu vozidla, typ poškodenia, dátum a čas poškodenia a kompletný rozsah škody.

  Cena dlhodobého prenájmu

Uvedené ceny dlhodobého prenájmu sú len orientačné. Presná cena prenájmu je dohodnutá vždy individuálne.

  Servis bežného opotrebenia

Servisné úkony spojené s bežným opotrebením auta vrátane sezónneho prezúvania. V prípade potreby servisnej prehliadky, či doliatia motorového oleja alebo iných prevádzkových kvapalín, kontaktujte prosím Zákaznícke kontaktné centrum LeasePlan Slovakia s.r.o., ktoré Vám vybaví najbližší servis k miestu využívania vozidla. Využiť môžete aj priamo naše servisné strediská v Centrách Mobility v Bratislave, Banskej Bystrici, Poprade a Košiciach.

Ponuka servisných služieb >

  Sezónne prezutie

Sezónne prezutie vozidla môže zabezpečiť LeasePlan Slovakia s.r.o., alebo priamo naše servisné strediská Centier Mobility v Bratislave, Banskej Bystrici, Poprade a v Košiciach. Zákaznícke kontaktné centrum LeasePlan Slovakia s.r.o. Vás môže v prípade záujmu ohľadom prezúvania kontaktovať na: +421850888777 alebo +421220649205. Po zistení polohy, kde sa vozidlo nachádza, Vám môže sprostredkovať kontakt na najbližší servis, v ktorom si objednáte termín, ktorý Vám bude najviac vyhovovať.

  Asistenčné služby 

sú dostupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni. V prípade dopravnej nehody, ako aj v prípade výrobnej chyby vozidla, sa prosíme obráťte na Zákaznícke kontaktné centrum LeasePlan Slovakia s.r.o.: +421850888777 alebo +421220649205

  Jazda v zahraničí

S našimi vozidlami môžete jazdiť v rámci krajín EFTA (Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Island) a Európskej únie bez obmedzení, s výnimkou Bulharska a Rumunska. Vjazd do Bulharska a Rumunska je vyslovene zakázaný. Medzi vyslovene zakázané krajiny patria okrem iného aj Albánsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora, Macedónsko, Rusko, Ukrajina a Bielorusko. Zákazník je povinný overiť si a tiež uhradiť vo vlastnej réžii všetky poplatky spojené so vstupom a využívaním ciest v krajine, v ktorej chce naše vozidlo využívať.

  Možnosť prednostného odkupu vozidla 

Nájomca má po uplynutí dohodnutej doby nájmu prednostné právo na odkúpenie vozidla.

  Diaľničná známka

Každé naše vozidlo je vybavené Slovenskou diaľničnou známkou.

  Zákaz fajčiť 

V každom prenajatom vozidle je zakázané fajčiť! 

  Ponuky vozidiel

Uvedené ceny sú vrátane DPH a majú informačný charakter. Ponuka platí do vypredania. Výbava jednotlivých vozidiel sa môže líšiť.

  Schválenie flexi a dlhodobého prenájmu

Klient podlieha kreditnému schváleniu.

 

 

Výhody dlhodobého prenájmu

  Žiadna akontácia

Pri variabilnom prenájme nepotrebujete vynakladať žiadne prvotné náklady a vozidlo môžete hneď užívať, čo je veľká výhoda v porovnaní s lízingom. Vašim jediným nákladom je depozit formou blokácie na účte a mesačné splátky.

  Jazdíte vždy v novom

Po ukončení dohodnutého prenájmu si môžete znovu vybrať nové auto a tak si bezstarostne užívať jazdu vždy v novom.

  Variabilita dlhodobého prenájmu

Vozidlo si môžete prenajať od jedného mesiaca až do 60 mesiacov. Nájazd kilometrov je do 4000 km mesačne. Takto si zvolíte kombináciu, ktorá najlepšie pokryje vaše potreby a rozpočet.