ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1) Vozidlo zákazník preberá a vracia prenajímateľovi s plnou nádržou paliva.

2) Vodič musí byť držiteľom vodičského oprávnenia minimálne 24 mesiacov.

3) Prevádzkový čas autopožičovne je od 8:00 do 16:30, pričom vozidlo je možné si prevziať aj mimo týchto hodín po dohode vopred.

4) Výjazd zo Slovenska je potrebné nahlásiť. S vozidlom je možné cestovať do krajín Európskej Únie len na základe povolenia. Viac informácií >

  K prenajatiu vozidla je potrebné

1) Fyzická osoba

 • doklad totožnosti: platný občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • platný vodičský preukaz
 • zaplatiť dohodnutý prenájom a zálohu, ktorej výška závisí od typu vozidla

2) Právnická osoba

 • originálny výpis z obchodného registra
 • doklad totožnosti: občiansky preukaz, alebo pas štatutárneho zástupcu (konateľa spoločnosti)
 • vodičský preukaz osoby, ktorá bude jazdiť na prenajatom vozidle
 • zaplatiť dohodnutý prenájom a zálohu, ktorej výška závisí od typu vozidla

  Záloha za vozidlo, poistenie

Pri prenájme, ktorý prebehol bez poškodenia vozidla je záloha vrátená v plnej výške. V prípade nehody, resp. poškodenia vozidla vinou nájomcu, bude zaúčtovaná v prospech prenajímateľa ako spoluúčasť pre poisťovňu.

  Platba za vozidlo

Dohodnutý prenájom a zálohu za vozidlo je potrebné uhradiť pri preberaní vozidla jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • v hotovosti
 • bankovým prevodom
 • platobnou kartou, prostredníctvom mobilného POS terminálu

Vozidlo je potrebné si objednať vopred jedným z týchto spôsobov:

 • telefonická objednávka
 • online, vyplnením formulára
 • prostredníctvom e-mailovej komunikácie

  Vernostné zľavy

Vernostné zľavy poskytujeme len pre individuálnych zákazníkov a dlhodobých klientov.

 

PODMIENKY PRENÁJMU

  Cena prenájmu + ponuka vozidiel

Do ceny prenájmu sa započítava deň prevzatia aj deň odovzdania vozidla, ak sa nedohodne inak osobne na pobočkách CM. Výška prenájmu je uvedená pri jednotlivých vozidlách a zahŕňa nájazd 150 km/deň.

  Cennník služieb a poplatkov

Služby  
Pristavenie / Vrátenie vozidla mimo otv. hodín 27 €
Poplatok za dotankovanie po vrátení vozidla 15 €

Poplatky
 
Náhrada za stratu technického preukazu 50 €
Náhrada za stratu zelenej alebo bielej karty 20 €
Náhrada za stratu a vydanie kľúča od vozidla 330 €
Náhrada za stratu náradia od vozidla 50 €
Náhrada za stratu zimnej výbavy 10 €
Fajčenie vo vozidle 200 €
Nedodržanie garančného servisného intervalu predpísaného výrobcom 500 €
Administratívny poplatok - všeobecný úkon 10 €
Administratívny poplatok - riešenie pokuty 5 €
Nadmerné znečistenie interiéru vozidla 100 €
Nadmerné znečistenie exteriéru vozidla 60 €
Tepovanie vozidla 150 €
Natankovanie nesprávneho paliva do vozidla 250 €
Neriadenie sa výzvou Prenajímateľa 40 €
Nevrátenie vozidla v dohodnutom termíne bez súhlasu Prenajímateľa 40 €
Poplatok za odobratie vozidla 450 €
Používanie vozidla v rozpore so zmluvou 300 €
Nezákonná činnosť páchaná s vozidlom 500 €
Porušenie Všeobecných obchodných podmienok (VOP) 500 €
Nadlimitný kilometrový nájazd (nad uvedený rozsah) 0,20 €
/km

​​​​​

  Zákonné a havarijné poistenie v cene vozidla

Naše vozidlo má povinné zmluvné poistenie (PZP), aj havarijné poistenie. Havarijné poistenie je so spoluúčasťou 5%, minimálne 330 €, vrátane poistenia proti odcudzeniu. V prípade dopravnej nehody musí byť priebeh zdokumentovaný na Európskom nehodovom protokole. Nehodový protokol nájdete v oranžovom obale v schránke pred spolujazdcom. V prípade nehody so zranením je vždy potrebné informovať políciu danej krajiny, v ktorej sa nehoda udiala. Každé poškodenie, nehoda, závada alebo iné znehodnotenie predmetu nájmu musí byť nahlásené najneskôr do 24h telefonicky alebo písomne (emailom) na ke@centrummobility.sk. Nahlásenie musí obsahovať aktuálnu polohu vozidla, typ poškodenia, dátum a čas poškodenia, kompletný rozsah škody a protokol správy o nehode.

  Servisné služby v cene prenájmu

V prípade potreby servisného úkonu je potrebné bezodkladne kontaktovať autopožičovňu na t. č. +421 918 810 290 alebo emailom: ke@centrummobility.sk
Ponuka servisných služieb >

  Jazda v zahraničí

S našimi vozidlami môžete jazdiť v rámci krajín EFTA (Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Island) a Európskej únie bez obmedzení, s výnimkou Bulharska a Rumunska. Vjazd do Bulharska a Rumunska je vyslovene zakázaný. Medzi vyslovene zakázané krajiny patria okrem iného aj Albánsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora, Macedónsko, Rusko, Ukrajina a Bielorusko. Zákazník je povinný overiť si a tiež uhradiť vo vlastnej réžii všetky poplatky spojené so vstupom a využívaním ciest v krajine, v ktorej chce naše vozidlo využívať.

  Diaľničná známka

Každé naše vozidlo je vybavené Slovenskou diaľničnou známkou.

  Zákaz fajčiť 

V každom prenajatom vozidle je zakázané fajčiť! 

  Možnosť prednostného odkupu vozidla 

Nájomca má po uplynutí dohodnutej doby nájmu prednostné právo na odkúpenie vozidla.

  Schválenie flexi a dlhodobého prenájmu

Klient podlieha kreditnému schváleniu.

  Cena dlhodobého prenájmu

Uvedené ceny dlhodobého prenájmu sú len orientačné. Presná cena prenájmu je dohodnutá vždy individuálne.

 

 

  Dokument na stiahnutie >